PERSONLIG UDVIKLING – GÅR GENNEM SIND, KROP & SJÆL
…LYT TIL DIN KROPS SIGNALER…

hvad er terapi?

Individuel samtale

Terapi handler om at blive bedre til at stå ved sig selv. Målet med terapien er, at finde klarhed, og opnå kompetencer til at leve livet mere fri på godt og ondt. Hos mig foregår terapien gennem en fortrolig samtale mellem dig og mig. For at gå i terapi, bør du have et ønske om at udvikle dig og opnå afklaring på den livssituation(er), du står i lige nu. Terapien vil gøre dig bedre til at mærke, hvad der er rigtig for dig og hvilken retning du kan bevæge dig i.

Samtalen tager udgangspunkt i det der trykker dig. Det du har svært ved at tale om, det du lever i, og har problemer med. Terapien er en proces, der hjælper dig frem til mere konstruktive måder, at håndtere dine udfordringer og problemer. Terapien forløber gennem regelmæssige samtaler over kortere eller længere tid, alt afhængigt af hvor dybt problemet bunder og griber om sig. Typisk vil vi begynde med 1 samtale hver/hver anden uge. Samtale kan sagtens foregå i intervaller, så du har tid til at reflektere og arbejde med de redskaber du får hen ad vejen.

Gruppeterapi

I en gruppe har du mulighed for at få øje på dig selv i samspil med andre. Det at blive genkendt og at genkende sig selv i andre kan have en helende effekt, som er med til at skabe opmærksomhed og klarhed på, hvem og hvordan du er i verden.

I gruppen får du mulighed for både at se og høre de andres problemer og arbejde med dine egne. Gruppen kan ses som en spejling af de relationer og sammenhænge, du indgår i og har indgået i, såsom familien, parforholdet, arbejdsfællesskabet og samfundet.

Desuden fungerer gruppen, som et træningssted, hvor du kan prøve dig selv af. Det kan f.eks være i forhold til at sige til og fra, at være den du egentlig er, at sige ting højt, som aldrig er blevet sagt højt før og/eller vise følelser, som du er blevet nødt til at lukke ned for. For at få et levende og dynamisk gruppeførløb, vil jeg opfordre dig til både at give og modtage feedback.

Terapi er et samarbejde

Med det mener jeg, terapien er et samarbejde mellen dig og mig, et frirum hvor fokus er på dig. Vi tager udgangspunkt i dine udfordringer med f.eks stress, selvtillid/selvværd, samliv, skam, angst, sorg, mindreværd, ensomhed, tvangstanker, chok/traume osv.

Det overordnede formål er at give dig indsigt i og forståelse for dine følelser og problematikker, hvorfor du handler som du gør i forskellige situationer. Det handler om at åbne op for at øge din bevidsthed, indsigt og forståelse, give dig nye redskaber til en ny og mere fri måde at være i dit liv på, at maksimere din egen livsglæde.

Du vil af mig blive mødt fordomsfri, med ærlig kærlig hjertelig nærvær, empati og rummelighed. Men du kan også forvente at blive udfordret og derved opdage nye ressourcer i dig selv, nye muligheder/veje at gå. Opdage du kan give slip, og nyde livet i dets fulde udstrækning.