PERSONLIG UDVIKLING – GÅR GENNEM SIND, KROP & SJÆL
…LYT TIL DIN KROPS SIGNALER…

SKAM / SELVVÆRD OG SELVFORSTÅELSE

SKAM er en følelse som er medfødt og tillæres gennem livet… Vi lever ofte livet med denne tilstand af skam uden at være klar over det. Det kan blive meget ødelæggende for vores egen essens.

Har du nogen sinde oplevet fornemmelsen eller tanken om, hvorfor gjorde/sagde jeg
det, for derefter at opdage, at du gjorde det af ren frygt og angst for represalier og ydmygelser.

Mennesker er flokdyr. Vi har brug for tilknytning, kærlighed, nærhed og omsorg. Det hænger sammen med vores identitet og dermed altså vores følelser, krop, relationer og kompetencer. Bliver vi overset, ikke hørt, ikke spejlet, gjort til grin eller udskældt, udelukket af fællesskabet, kommer skammen med et smertens snit i indre krop og sjæl.

Skammen får os til at føle os pinlige, forkerte, ydmygede, værdiløse, ikke værd at elske og dette gælder såvel sociale sammenhænge som i privatlivet. En gennemgribende forkerthedsfølelse og mindreværdssfølelse kan opstå som en konsekvens af tidlig ramthed og mangel på samhørighed, spejling en disharmoni og oplevelse af ikke at være i samklang med omverdenen.

Vi kan miste tilliden

Skam er udelukkelse af kollektivet, en relationel grundlæggende medfødt følelse, en kropslig følt sansning/reaktion der beskytter vores sårbarhed. Skam er mere end blot en følelse. Skam mærkes som en kropslig reaktion, som går forud for forstanden. Skam gør, at vi kan miste tilliden og forbindelsen til os selv.

"Oplever et menneske ikke at blive mødt/set som den man ér, kan man give afkøb på ens selvforståelse og derved begå sjælemord."
Lars J. Sørensen

En skam-ramt, har svært ved at være sig selv, som den man er med fejl og mangler i andres nærvær.

Skam skyldes den indre blufærdighed, ængstelse for at være forkert og sårbar, og derfor tillære sig at være i livet. Vi ser ned på os selv, både med andres og egne øjne.

Skam kan ramme vores selvrespekt og selvforståelse. Derfor opbygger/prøver vi gennem tanker og overbevisninger at skjule vores sårbare og svage sider. Vi lader som om, vi har det godt, selvom vi er ved at forbløde og dø indvendig af skam. Skam er knyttet til noget latterlig og vanærende og manifesteres i noget vi har gjort. Endnu mere afgørende vedrører det, den vi er.

Der er flere former for skam, her to af dem beskrevet:

Rød skam

RØD skam: er som oftest en kortvarig forbigående skamfølelse, de fleste vil kunne genkende. En kropslig følelse (rødmen, hidsighed, slår blikket ned) der opstår forhold til andre, hvor vi føler, vi gør noget forkert. Vi vil gøre alt for at undgå at føle os små, blive ´udleveret´, udstillet i forsamlinger, hjælpeløse, magtesløse, svage, inkompetente, dumme eller klodsede i andres nærvær.

Hvid skam

Hvid skam: udspringer af en smertelig negativ selvfølelse af intet værd og forkerthed tidligt i livet, hvor den indre kerne underminerer livsgnisten. Følelsen af skam er blevet en kronisk ”sygdom”, en konstant indre kritiker, der kører os rundt i manegen og kan forårsage depression, isolation, angst og stress af indre tilstand/væren i følelsen af ikke at høre til i livet.

"Skammen er altid en skam over sig selv"
Jean–Paul Sartre
"Folk vil gøre næsten hvad som helst for at undslippe denne kombination af påtvunget isolation og magtesløshed”
Brené Brown

Digtet ”Rødt og hvidt” af Else-Britt Kellqvist beskriver forskellen, kompleksiteten og modsætninger i skamfølelsen.

RØDT er skammens og kærlighedens farve.
Før hændte det at den unge pige med
rødmende kinder blufærdigt slog øjnene
ned for sin elskedes blik. Og aldrig mere er
man mere åben over for livet end når man
rødmer. DEN RØDE SKAM er blodfyldt og
dunker af liv. Den hjælper os til at værne
om det allermest private og intime.

HVIDT er uskyldens og dødens farve. Men
hvidt er også det stivnede ansigt lammet af
skam. Det er dødblegt fordi det er ramt af
en skam så ødelæggende at den udsletter
alt liv. DEN HVIDE SKAM ødelægger og
lammer. Den står i forbund med døden.
Den trænger ind i det allermest private og
intime.

Skammens konsekvenser for selvværd og selvforståelse

Maskering af skamfølelser, kan lede mennesket til storhedsvanvid. Maskering kan gøre mennesker usårlig og i stand til at kunne klare sig uden andre. Skamløshed (selvskadende adfærd, magtmisbrug, fornedrende seksualitet) er typisk et dække over skamfølelser, man ikke kan være i. Oftes er skammen dog ubevidst for den enkelte, da ens selvværd og selvforståelse er blevet helt fordrejet. Personen vil forsøge at tilpasse sig dets omverden i et desperat forsøg på at opnå normalitet, at være som andre. Hun eller han opnår dog aldrig at redde sig selv, da hun eller han har vist sig fra en side, der ikke stemmer overens med dets sande jeg. Ovenstående forekommer ofte hos spiseforstyrrede som i en hvis grad har mistet selvværd og selvforståelse.

Måske er voldsomme oplevelser først traumatiske, når der henover dem er stemplet SKAM!”
Lars J. Sørensen

Som skamramt har vi brug for trygge rammer og kærlige omgivelser i forholdet til og sammen med andre mennesker. Når vi som skamramte står og ikke kan finde skoven for bare træer og hele tiden hører den indre kritiker tale – “du er ikke god nok, ikke værd at elske”, så har du brug for hjælp til selvforståelse. Én der kan vise dig vejen ud gennem skammens rædsler, da det at være skamramt stort set er umuligt at komme ud af på egen hånd, helt alene.

Hvis du på nogen måde kan nikke genkendende til ovenstående så fortvivl ikke, der er en vej ud. 

Jeg har redskaber til at hjælpe dig ud af denne nedbrydende tilstand, du bestemmer selv hvornår det skal være, det kræver vilje at kigge indad for at finde vejen ud.

Bestil tid hos bodil@free-mind.dk eller sms/ring på  tlf. 23403818