PERSONLIG UDVIKLING GENNEM SIND, KROP & SJÆL

Lyt til din krops signaler

Stress

Stress set ud fra et alternativ og holistisk perspektiv, er en tilstand – ikke en diagnose – en tilstand der beskriver en psykisk belastning. Vi som personer kan blive belastede af stress når vi har oplevelsen af at vore egne eller omgivelsernes krav og forventninger overstiger de ressourcer, vi har til rådighed og dermed føle vores eksistens og velbefindende bliver truet.

Stress er desværre ved at være mere eller mindre normal tilstand end unormal tilstand i vores hverdag – arbejdsplads, miljø og samfund i dag.

Når vi føler stress, handler det om ubalance mellem det, man føler man bør kunne, og det man føler, man rent faktisk kan, og derved optaget af at tænke,

hvis tankerne tager over… kan der startes en ond spiral. Stressbehandling er en process hvor nervesystemet stille og rolig vænnes til at der ikke længere skal kæmpes eller flygtes.

Stimulerende tanker skaber stimulerende kemikalier

Giftige tanker skaber giftige kemikalier.

Det fungere på denne måde:

Sindet består af to uafhængige elementer, der arbejder sammen.

Det er det bevidste sind og det underbevidste sind.

Det bevidste sind, den seneste udvikling af hjernen, er det kreative sind. Når det bevidste sind er optaget af at tænke, tager underbevidstheden automatisk over. Så når dit bevidste sind er optaget, udfører din underbevidsthed de sysler, du er igang med … at gå køre bil, tale med en anden person, støvsuge ect.. Dertil behøver du ikke dit bevidste sind. Du har allerede programmer der kan gøre de ting i underbevisdtheden.

Mærket af barndommen

De første 7 år af et menneskes liv, spejles/suges alle indtryk og oplevelser ind – hukommelsen dannes – den ligger i, underbevidstheden. Mærker fra barndommen kan være manglende tillid til omsorgsgiver-svigt-truende adfærd-afvisning og frygten for at blive forladt. Denne periode kan resultere i, at vi får en problematisk opfattelse af os selv i forhold til verden omkring os.

Underbevidstheden kan på den vis, holde et menneske fast i en statisk og usund selvopfattelse senere i livet. I en tilstand af stress, kan vi på grund af mønstre i vores underbevidsthed skabe giftige kemikalier, som giver stresssymptomer, og som i sidste ende kan give langvarige skader.

Fysisk stress … ulykker, kvæstelser, fald, traumer

Kemisk stress … som bakterie, vira, hormoner fødevare, tungmetaller, tømmermænd samt blodsukkerniveau.

Følelsesmæssig stress … familietragedier/problemer, eller tab, job eller penge. Alle de ting der bringer vores hjerne og krop ud af balance!

Se dine stressfaktorer som en dør der åbner sig ind i sindet, og viser dig hvad du skal tage dig af.

Når vi belastes af et for stort arbejds- eller følelsespres, vedvarende bekymringer eller konflikter på arbejdspladsen, reagerer kroppen med en fysiologisk stressrespons. Den kan sætte kroppen i alarmberedskab “kamp/flugt tilstand”. Dette risikerer over tid at udmatte kroppen, og behandling af stress med psykoterapi kan blive nødvendig.

Kroppen reagerer som om det er en livstruende situation. Grundlæggende er det en biologisk reaktion hos både dyr og mennesker, der hjælper med at håndtere farlige situationer og udfordringer. Stresshormonerne kortisol adrenalin, noradrenalin frigives i en flugt fra problemerne. Der mobiliseres fedt og sukker, som gør at hjerne og muskel er klar til at bruge en stor mængde energi på kort tid Hvis du hele tiden flygter fra at stå ansigt til ansigt med en tiger, chefen, dumpe til eksamen, censors blik, dominerende ægtefælle ovs. mobilisere du hele tiden ressourcer fra din tarm, fra dit forebyggende system, fra dit immunsystem, fra dit højre hjernecenter, og anbringer energien i dine muskler for at kæmpe for dit liv.

Det betyder at:

din hukommelse ikke er særlig god,

din koncentration er svækket,

du kan ikke fordøje din mad ordentlig eller eliminere giftstoffer ordentlig

dit immunsystem er kompromitteret og dermed svækkes.

Stresshormoner hæmmer immunsystemet!

Hvis vi billedlig ser situationen for os, “flygt eller kæmp for der kommer en tiger”, er den fysiologiske reaktion en livsvigtig aktivering af vores alarmberedskab når vi skal præstere ekstraordinært. Fastholdes denne tilstand i kroppen gennem længere tid, kan det have en alvorlig negativ indvirkning på krop og psyke.

En overbelastning af stress kan vise sig i forskellige udtryk og opleves forskellig fra person til person. Herunder nogle af de kognitive, fysiske, psykiske og adfærdsmæssige symtomer:

Kognitive: følsomhed overfor lys og lyd, koncentrationsbesvær, manglende overblik, hukommelsesbesvær, mentale blakouts

Fysiske: hovedpine, hjertebanken, trykken for brystet, fordøjelsesproblemer, synsbesvær, eksem, uforklarlige smerter i koppen.

Psykiske: vrede, ligegyldighed, tristhed, angst, lavt selvværd, tankemylder, skam, konstant bekymring.

Adfærdsmæssige: stort forbrug af stimulanser og mad, ingen eller lidt interesse for vante gøremål, passiv, søvnproblemer, ligegyldighed, manglende appetit, hektisk tale og aktivitet.

Det behøver ikke at være sådan –

Spørg om hjælp!

Det er altid en god ide at søge læge og få tjekket din almene helbredstilstand!

Derefter er der mange måder at overkomme stress, nogle af dem er fysiske – ændring af kost/kosttilskud og mere motion, mens resten er mental og følelsesmæssig arbejde, at finde dine ubevidste/uhensigtsmæssige mønstre.

Hos Free Mind vil jeg hjælpe dig med at lytte mere til dig selv og det du mærker i kroppen, udrede hvilke faktorer der ligger til grund for netop din(e) stress følelse(r), og give dig værktøjer til at give slip på det der ikke længere tjener dig.

Kommer du fra Vejle eller Herning – er der gode afkørselsforhold fra motorvej. Bestil tid på online booking – skriv til bodil@free-mind.dk eller sms/ring tlf. 23403818